Day tiep dat

Dây tiếp đất chống tĩnh điện

(Còn hàng)

Mô tả

Day tiep dat

Dây tiếp đất