Ngón cao su trắng

Ngón cao su có đai màu trắng

(Còn hàng)