tăm nhựa

Tăm bông cán nhựa phòng sạch 16cm

Tăm bông đầu vải bẹt

Độ dài: 16cm