Vòng đeo chân chống tĩnh điện

Vòng đeo chân chống tĩnh điện

(Còn hàng)